İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı (MDP)

Ostim Teknopark Teknoloji Ticarileştirme ve Kültivasyon Merkezi projesi Ankara Kalkınma Ajansı “İleri Teknolojili Ürün Ticarileştirme Mali Destek Programı” kapsamında desteklenmiş ve bu destek ile birlikte Teknoloji Üretim Atölyesi’nin ilk aşama kuruluşu gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında kurulan Teknoloji Üretim Atölyesi ile ülke endüstrisinin TGB, TTO ve kuluçka merkezi gibi kurumların ileri teknolojili ürün ticarileştirme altyapısının ve hizmet kapasitesinin birlikte geliştirilmesi hedeflenmiştir. Proje ile ülke endüstrisi için katma değeri yüksek, milli ve yerli üretim odaklı ürünlerin üretildiği, makine ve teçhizat israfının önüne geçen, genç girişimcilerin desteklendiği, prototip imalat süreleri kısaltan, gelişen teknolojilere yönelik eğitim ve etkinliklerin yapıldığı ve çeşitli teknik alanlarda mentorluk ve eğitimlerin alındığı bir atölyenin altyapısı kurulmuştur. 1600 metrekareden oluşan merkezin 1000 metrekaresi atölye olarak, 600 metrekaresi ise ofis alanı olarak kullanılmaya başlanılmıştır.

Proje kapsamında Teknoloji Üretim Atölyesi’ne 23 makine ve ekipman tedarik edilmiş, 20 girişimci ve firmamıza mentorluk desteği verilmiş, gerçekleştirilen eğitimlere 200 girişimci, öğrenci ve sektör uzmanı katılmış, bir hackathon yarılması düzenlenmiş ve de ülkemizde bulunan çeşitli ortak kullanım atölyesi örneklerine saha ziyaretlerinde bulunulmuştur.